IT Manager of Tomorrow 2018

Check out our talks, workshops, interviews, panel discussions and more

Agenda 2018

Keynote

Przemysław Frasunkiewicz

Trener @ Anwil Włocławek

Grać i wygrać!

Michał Sadowski

Founder & CEO @ Brand 24

5 trendów w technologiach wspierających budowanie biznesu

Jaromir Pelczarski

COO @ Bank BGZ BNP Paribas S.A.

Post-Digital CIO – zmierzch epoki czy nowa nadzieja?

Tranformacja jest jak reakcja chemiczna - w jej efekcie wszystkie składniki podlegają zmianie. W takim ujęciu, jak cyfrowa transformacja oddziałuje na rolę CIO w organizacji? Czy nadal będzie to kluczowa pozycja w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, czy też zostanie zmarginalizowana w myśl zasady określonej przez Dantona, że „każda rewolucja pożera własne dzieci”? Czy nowe technologie są rzeczywiście katalizatorem zmiany dla wszystkich, czy też narzędziem selekcji firm zwinnych od tych, które nie są w stanie dokonać strategicznego przełomu? O roli „informatyki” w budowaniu strategii rozwoju, postrzeganiu jej przez biznes, a przede wszystkim o połączeniu nowych technologii z budowaniem oferty dla klienta oraz konieczności skupienia się na rozwoju wewnętrznych talentów opowiem Wam patrząc przez pryzmat moich doświadczeń i rozwoju rynku bankowości w Polsce.

Aleksandra Przegalinska-Skierkowska

Research Fellow @ MIT Sloan School of Management

The revolutionary aspects of Aritificial Intelligence – affective processing and human-machine interaction

prof. Dave Snowden

Founder @ Cognitive Edge

Making sense of complexity

Dawid Ostręga

Trener Główny @ Kraków Kings

The story of a 25 year old Startup

An honest retrospective of the transformation of a 25 year old systems integrator and distributor, to a startup mentality with a a focus on own products, and an agile mindset. With the benefit of 12 months hindsight, this case study will present the successes and failures of the transformation.

Major Rocco Spencer

Director @ Leadership Source

Lead, Follow, or get out of the way.

Roman Jouravlev

Product Development Manager @ AXELOS Global Best Practice

Evolving best practice: the ITIL update

Half a year ago it was announced that ITIL, the most adopted best management practice guidance in IT service management, was being updated. What are the principles and intentions behind the update, how is it going, what and when IT management practitioners can expect from the update? How new ITIL is going to fit into the changing industry landscape? Roman Jouravlev, ITSM portfolio manager at AXELOS, is sharing the last news about the project.

Jacek Zawadzki

CIO @ BEST S.A.

Transformacja cyfrowa w 3D

W trakcie wystąpienia opowiem o moich doświadczeniach i podzielę się moimi przemyśleniami związanymi z postrzeganiem transformacji cyfrowej przez różnych interesariuszy i udziałowców, którzy są odbiorcami lub odpowiadają za wdrożenie zmiany związanej z transformacją cyfrową jak również dostawcami elementów potrzebnych w przeprowadzeniu tej zmiany. Pojawiają się głosy, że transformacja cyfrowa jest już passe, że już się skończyła i ten etap transformacji biznesów jest już za nami. A może cyfrowa transformacja, rozpoczęła się z momentem pojawienia się pierwszych maszyn liczących a ponieważ ma istotny i dynamiczny wpływ na kształtowanie naszych biznesów nigdy się nie skończy ? Ale żeby nie było tak bardzo teoretycznie i filozoficznie pojawi się również kilka praktycznych i mam nadzieję inspirujących przykładów transformacji cyfrowej w biznesie.

Radosław Buszan

Sales Director MidMarket @ Dell Technologies

Jakub Ciechanowicz

IT Systems Coordinator @ DCT Gdansk SA

Po co IT w Terminalu Kontenerowym?

1.Co jest takiego unikalnego w obsłudze Terminala Kontenerowego? 2. W jaki sposób DELL EMC jest w stanie pomoc DCT w utrzymaniu wysokiej dostępności? 3. W jaki sposób zabezpieczacie dane swoich klientów?

Kamila Sledz

Agile Coach @ Barclays

Large Scaled Agile Transformation Do’s and Don’ts. Barclays Case Study

One of the largest transformations the world has ever heard about it. Would you like to hear about pitfalls and successes? Kamila is going to summarize 6 years’ Barclays journey and share how important the leadership engagement is. Agile transformation of the entire organization, not only IT. Come and join this interactive session!

Maciej Chwiłoc

Technology Director / CTO @ Grupa Pracuj S.A.

Sztuczna inteligencja w procesie rekrutacji

Rok 2017 nazwano „rokiem sztucznej inteligencji”. Wszystko wskazuje na to, że 2018 również zasłuży na to miano - sztuczna inteligencja, czy uczenie maszynowe, to słowa nieustannie i chętnie wykorzystywane przez firmy i organizacje chcące pokazać swoją nowoczesność oraz innowacyjność. Jest w nich na pewno bardzo dużo PR i marketingu, jednak podczas swojej prezentacji pokażę Wam, że są to technologie powszechnie dostępne i z powodzeniem wykorzystywane w branży HR. Na przykładach wyjaśnię czym może być to magiczne AI oraz jak realnie i na co dzień pomaga ono w Pracuj.pl połączyć ze sobą najlepszych kandydatów z najciekawszymi i najbardziej dopasowanymi pracodawcami. Zapraszam!

Piotr Grządziel

Partner Zarządzający @ Magna Talenta

Liderzy robią to dobrze na dużą skalę – personal branding

Każdy lider w organizacji może zwiększyć swoją skuteczność dzięki marce osobistej. Zadaniem lidera jest więc aktywne wspieranie procesów w firmie i kontaktowanie się z ludźmi (klientami, kandydatami) tam, gdzie są (np. obecność na LinkedIn). Bez tego tracimy wiele szans.

Tomasz Kośmider

Global Architect, Information Technology @ DeLaval

Start with adjusting the altitudes

State of the strategic alignment seems to be a holy grail of the constant game that IT and Business plays together. In our daily struggles for mutual understanding, we try different approaches and techniques that suppose to bring company to the plateau of alignment. It happens that these struggles turns into a soap opera that drains your energy and leaves the wasted land behind. I’ll share few examples of how to work-out the alignment, when it’s not possible or even not needed and how to not become a part of the dry land that stays behind...

Milen Dyankov

Developer Advocate @ Liferay, Inc

The fruits of our labours

Łukasz Węgrzyn

Partner @ SSW Pragmatic Solution

Transformacja Agile w obszarze zakupowo-kontraktowym, czyli jak poprawić czas i koszt projektów IT dzięki mechanizmom umowny

Prezentacja ma na celu pokazanie jaką rolę w ramach transformacji Agile, obejmujących całość organizacji, odgrywa zmiana obszaru współpracy z dostawcami usług IT. Jak zmienić zasady współpracy, modele zakupowe i modele kontraktowe z dostawcami IT, aby dostosować je do modelu Agile. Jak taka zmiana powinna zostać przeprowadzona i czym ona skutkuje w krótkiej i długiej perspektywie.

Adam AlkerIT Manager @ mBank

IT Manager @ mBank

Co stanowi fundament dla transformacji Agile?

W prezentacji chciałbym – z pozycji menadżera i jednocześnie lidera transformacji w spółce skarbu państwa – wskazać, które elementy stanowiły o sile zmiany, a które – wręcz przeciwnie – były niezwykle kruche. Każda zmiana wymusza na większości z nas wyjście ze swojej strefy komfortu i próbę dostosowania się do nowych reguł, wartości, ludzi. Transformacja organizacji jest szczególnym typem zmiany. Czy w takim otoczeniu można znaleźć jakiś stabilny element, fundament na którym całą transformację można oprzeć? Jeżeli tak, co co będzie go stanowiło: Sponsor, Lider, procesy, Zarząd, Zespoły, sukcesy? W prezentacji pokażę co dla mnie stanowiło fundament transformacji organizacji do scruma.

Łukasz Wierciński

Head of Technology Center @ Roche

How to Transform an IT Team for Effective Cooperation with Internal Business?

At Roche Global IT Solutions, I lead a team of over 200 IT specialists and manage an annual budget of ~30 million PLN. We maintain systems, implement new applications and produce technological innovations for internal business. With such a scale, the expectations are high and the quality of work must reach a different dimension. To achieve this, I simplified the management model by flattening the internal structure, limited number of vendors, and entrusted others with more responsibility. Probably an even more important change was the assignment of roles to direct contact with the internal client - for this, I also created the Partnership Model in 5 key areas: management, business, technical, communication and advisory. During this presentation I will tell you about my journey that led to the current shape of the team.

Magda Oleksiewicz

Head of Change Management @ RBS

Skuteczne przeprowadzanie zmian w organizacji – jak to robić dobrze a czego unikać?

Skuteczne przeprowadzanie zmian w organizacji jest nie lada wyzwaniem dla managerów wszystkich szczebli organizacyjnych. Fuzja, restrukturyzacja czy też wdrożenie nowej technologii to projekty, których wdrożenie jest w organizacjach ustrukturyzowanym procesem. Jednak całościowy proces przeprowadzania zmiany jest dużo szerszy od samego zarządzania projektem, a najtrudniej nim zarządzić na poziomie indywidualnym. Na postawie konkretnych i praktycznych przykładów przeprowadzania zmian w korporacjach zostaną przedstawione kluczowe czynniki sukcesu oraz przyczyny porażek zmian.

Patrick Kozakiewicz

Lead Mindfulness @ Kyndryl

Mindfulness as an emerging framework for the IT world

Learn how Mindfulness is essential for operational excellence and performance improvement. Why is it a growing management trend in IT and helping to tear down silos as well as becoming essential for Agile Transformations. This presentation will present case studies of large organizations which are playing around with mindfulness and leave you with some best practices for your own management.

Kaimar Karu

President @ itSMF Estonia

ITSM and (Biz)Dev(Sec)Ops

The DevOps movement has successfully highlighted the need for various teams involved in value delivery to work together, but often, the idea behind the movement has been taken too literally. In a successful company, it is not just the Dev and Ops teams who need to work together, but all the other teams too. This has led to the emergence of concepts like DevSecOps, to include IT security, and BizDevOps, to include 'the business' in developing new services. The presentation will describe what it means to extend DevOps across the enterprise, and what (if any) role does ITSM play in all of this.

Workshop

dr Dariusz Tarczyński

Założyciel @ Instytut Nieinwazyjnej Analizy Oso­bo­wo­ści

Budowanie zwycięskiego zespołu

Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?- Poziomy i kierunki przekazywania informacji (komunikacja przełożony-podwładny, przepływinformacji w zespole i poza zespołem)- FEEDBACK. Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej- Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe )

Patrick Kozakiewicz

Lead Mindfulness @ Kyndryl

Design Project Zero: Design Thinking + Mindfulness

The workshops will focus around the Design Thinking Methodology as basis for problem solving covering the steps (Empathizing, Defining, Ideating, Prototyping & Testing). The workshop will be kicked off with the concept of Mindfulness and various Mindfulness techniques and practices will be introduced throughout the day to compliment Design Thinking.

Kaimar Karu

President @ itSMF Estonia

Pragmatic DevOps

Without a doubt, you have heard about DevOps – but what is the significance of the DevOps movement and associated practices for your organization? Chances are, that your organization has many practices, tools, processes and procedures in place which might seem like completely incompatible with DevOps (or Agile, for that matter). And this, as you’ve probably discovered, is a challenge. This workshop will help you to address that challenge. We will cover various DevOps practices in relation to ‘traditional’ organizational structures, practices, and processes. We will explore how DevOps relates to IT Service Management and ITIL, and how it all helps the organization on their Digital Transformation journey.

Maciej Stolarek

Accredited ITSM Trainer @ Conlea

Lean Service Management

Pizza as a Service - Jak "robić" Lean Service Management? Podczas warsztatu, w bardzo interaktywny sposób, dowiesz się, które kierunki warto eksplorować, wchodząc na szlak bycia "Lean". Poznasz możliwości szczupłego i zwinnego podejścia do zarządzania usługami. Przekonasz się, że "ścieżka optymalizacji" oraz "minimalizacja strat" to coś, co może przynieść realne wartości dla organizacji. Budując modelową usługę "Dostarczenia Pizzy" będziesz mógł zaobserwować jak pryncypia filozofii Lean można odwzorować i zbudować w "prawie każdej" organizacji.

Playing Lean

Lean Startup, mimo, że posiada słowo “Startup” w nazwie, jest przeznaczony również dla dużych organizacji. Jest to metoda optymalizacji wartości biznesowej poprzez jak najszybsze weryfikowanie hipotez na temat prawdziwej wartości dla klienta. W skrajnych sytuacjach oznacza to, że firma jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac nad produktem może odkryć, czy produkt rozwiązuje problemy klientów oraz czy są oni zainteresowani jego wykorzystaniem. Dzięki temu można “oszczędzić” miesiące pracy zespołów na robieniu rzeczy niepotrzebnych z perspektywy klienta, a skupieniu się na rozwiązaniach, które przynoszą prawdziwą wartość.

Roman Jouravlev

Product Development Manager @ AXELOS Global Best Practice

Evolving service management: questions and challenges of the ITIL update

In this workshop Roman Jouravlev will discuss some of the most interesting questions and challenges that the ITIL update team is facing. Is service management still a valid model today? How do emerging practices fit into the ITIL picture of IT management? What are the key roles in a service organization?

Łukasz Węgrzyn

Partner @ SSW Pragmatic Solution

Najlepsze praktyki kontraktów IT na projekty realizowane w modelu Agile

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną m.in. następujące zagadnienia: Jak przygotować i negocjować kontrakty na projekty informatyczne realizowane w modelu agile. Jak za pomocą mechanizmów umownych optymalizować czas i koszty projektu oraz jakość dostarczanych rezultatów. Jak opisać w umowie mechanizmy rozliczeń spójne z metodykami agile.

Panel discussion

Michał Rączka

IT Director, CEE @ mBank S.A.

Piotr Słowikowski

Senior Project Manager @ mBank S.A.

Roman Jouravlev

Product Development Manager @ AXELOS Global Best Practice

Kaimar Karu

President @ itSMF Estonia

Panel – Emergin Frameworks – Agile, DevOps, Lean, ITIL – how to put the puzzle together?

dr Don Page

Strategic Director of Service Management @ Marval

EXPERT CORNER – Improve your Service Level performance

Service managers are always at the sharp end of Service level performance. We need to provide management information which shows what a great job our team does, the value we add and importantly to instil customer and organisational confidence in one of their most expensive assets –YOU. This thought provoking and interactive session will highlight some of the approaches Don has have taken when embarking on service transition and improvement activities.