Wojciech Lesicki

Senior Security Incident Responder @ GSK

Panelist

Information

Pracuje jako Senior Security Incident Responder w GlaxoSmithKline, gdzie skupia się na zagadnieniach m.in. threat hunting, threat intelligence, incident response. Wcześniej Team Leader w dziale IT Security w Allegro gdzie skupiał się na obronie całości platformy, bezpieczeństwie procesu wdrożeniowego, pentestach oraz na projektach związanych z bezpieczeństwem całej firmy. Współpracował z developerami i biznesem szukając tego, co można zrobić, by było bardziej bezpiecznie.  
W czasie wolnym chodzi po górach oraz zgłębia framework ATT&CK MITRE.