Tomasz Szymborski

Senior Agile Coach, SPC @ Nordea

Gear Up Day Trainer

Information

Tomasz od kilkunastu lat związany jest rozwojem oprogramowania, początkowo w roli konsultanta wdrażającego produkty ITSM w największych polskich przedsiębiorstwach. Od kilku lat, jako kierownik projektów i propagator praktyk Agile, implementuje Scrum w środowisku branży finansowej. Certyfikowany PMP, PMI-ACP, ScrumAlliance CSP oraz doświadczony w mentoringu i szkoleniu z praktyk Scrum. Pracując w projektach o rozproszonej organizacji tworzy wydajne międzynarodowe zespoły specjalistów