Przemysław Zakrzewski

Head of Corporate Technology Center @ ABB

Awards Jury Panelist

Information

W latach 2009-2013 zbudował od podstaw działu usług rozwoju i utrzymania aplikacji dla dywizji w grupie ABB w ramach Centrum Systemów Informatycznych – komórki organizacyjnej złożonej z ponad 120 konsultantów biznesowo-programistycznych dostarczających strategiczne systemy dla całego łańcucha wartości w ramach dywizji produktów energetyki oraz dywizji systemów energetyki w grupie ABB. Powstający dział, poprzez swoje kompetencje rozwijał cały proces rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami, budowania jakości i wdrażania rozwiązań po stronie klienta. Rozwój działu odbywa się w trzech głównych kierunkach: ABB commercial software, product and domain management, architecture.

W latach 2013-2015 Przemysław Zakrzewski był związany z ABB Polska jako CIO (Chief Information Officer – szef działu informatycznego), koncentrując się nad stworzeniem i wdrożeniem innowacyjnej strategii rozwoju departamentu, ludzi i systemów IT w kraju. Stworzył mocne i solidne podwaliny pod kulturę „ciągłego udoskonalania” z silnym naciskiem na uwypuklenie organizacji IT, jako wymaganego filaru wspierania wzrostu i transformacji biznesu. Wprowadził elastyczność i sprawność w sourcingu aktywności. Dzięki klarownej strategii IS zorientowanej na klienta organizacja poprawiła zarządzanie projektami i usprawniła procesy utrzymania aplikacji oraz wspierania klienta końcowego. W tym czasie utworzył biuro zarządzania dostawcami usług wewnętrznych i zewnętrznych.

Zdobył tytuł Diament CIO „Vox populi – vox CIO” w 2015 r.

Od 2016 stoi na czele Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania grupy ABB, które tworzy oprogramowanie na klientów firmy z rynku energii elektrycznej na całym świecie: tworzy systemy i rozwiązania obsługujące elektrownie, zapewniające przesył i dystrybucję energii, kontrolę produkcji energii. Współodpowiedzialny za rozwój i utrzymanie chmurowej platformy ABB Ability będącej podstawą cyfrowych rozwiązań i IoT grupy ABB.