Piotr Płoszajski

Profesor Szkoły Głównej Handlowej

Keynote Speaker

Information

Emerytowany Profesor SGH. W l. 1994-2018, kierownik Katedry Teorii Zarządzania w SGH. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem.
Absolwent Harvard Business School, Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
1987-1991, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 1993-1998, Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się konsekwencjami Czwartej Rewolucji Technologicznej, sztuczną inteligencją i futurologią. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Wykładowca na wielu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach, Australii i Nowej Zelandii. Członek rady naukowej Centrum Zdrowia Dziecka oraz Rady Doradczej Klubu Innowatorów Dziecięcych Szpitali (K.I.D.S.). Przewodniczący Rady Fundacji Inter Cars.
Członek Rady Programowej w CIONET (Polska), największej światowej organizacji zrzeszającej szefów IT korporacji. Ostatnio laureat nagród: Osobowość w Dziedzinie Ekonomii od Północnej Grypy Gospodarczej (2017), Digital Shapers w dziedzinie Edukacja (2018) i Wizjoner (2019), oraz tytułu Lider Transformacji Cyfrowej w Bankowości od Związku Banków Polskich (2021).