Łukasz Halicki

Team Manager DevOps @ Roche

Panelist

Information

Od ponad 10 lat związany z IT w przemyśle Pharma. Zawodowo przeszedł od ścieżki eksperckiej, przez zarządzanie projektami, a od kilku lat sprawdza się jako manager zespołów technicznych. Obecnie zajęty rozwijaniem kompetencji w zakresie DevOps oraz szeroko rozumianej automatyzacji, których to budowanie stało się w ostatnich latach jego głównym zadaniem (i z którego czerpie też mnóstwo satysfakcji). Profesjonalnie fan technik zwinnych oraz prostych i bezpośrednich komunikatów.