Karol Bączkowski

Ratownik Medyczny & Trener Pierwszej Pomocy

Speaker

Information

Ratownik medyczny, czynny w zawodzie od ponad 12 lat (w myśl ustawy). Pracuje w Systemie Ratownictwa Medycznego w Gdańskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego.

Od 2008 r. cykliczne prowadzi szkolenia pierwszej pomocy dla firm prywatnych i instytucji publicznych – liczba szkolonych osób rocznie ok. 1500.

Współinicjator Gdańskiego programu urządzeń AED, „Bezpieczny Gdańsk” – 33 urządzenia AED w dostępie publicznym, koszt 1 000 000 zł, finansowany przez miasto Gdańsk.

Honorowy dawca krwi.

 

Medikon szkolenia pierwszej pomocy