Grzegorz Górecki

Change Management

Speaker

Information

Zarządza departamentem odpowiedzialnym za IT Governance i rozwój organizacji IT w Banku BPH.  Przez kilkanaście ostatnich lat pracuje dla GE w Polsce. Zarządzał m.in. usługami i infrastrukturą IT, oraz wieloma projektami zmian, w tym: optymalizacji, łączenia i przekształcania organizacji, implementacji nowych procesów oraz implementacji nowych rozwiązań IT.  Certyfikowany ITIL®. Certfikowany trener metodyki zarządzania zmianą w organizacji GE (GE Change Acceleration Process), która w dużym stopniu koncentruje się na „ludzkim aspekcie zmiany”. Uczestnik Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, edycja 2015/2016. Prywatnie łączy pasję fotografowania z pasją podróżowania.