Barbara Walensa

Head of IT strategic management @ Credit Agricole Bank Polska S.A.

Speaker

Information

Doświadczony menadżer z głęboką wiedzą w zakresie zarządzania strategicznego oraz procesów zmiany w złożonym środowisku. Doktorat w dziedzinie ekonomii, zarządzania strategicznego i teorii budowania przewag konkurencyjnych.
Na co dzień zajmuje się wspieraniem Zarządu, CIO oraz wyższej kadry dyrektorskiej IT w Banku Credit-Agricole w zakresie modelowania, pomiaru oraz prawidłowej realizacji ogólnobankowej strategii dla obszaru technologii informatycznych i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Jest również liderem zarządzania przez silne strony. Jej zespół od 2015 co roku zajmuje zaszczytną 1 pozycję w zakresie poziomu zaangażowania (wśród 500 osób IT). Przewodzi programem zarządzania talentami w Pionie IT, z którego już skorzystało ponad 200 osób. W oparciu o własne doświadczenie menadżerskie oraz wiedzę dotyczącą podejścia Gallup StrenghtsFinder, prowadzi coaching talentów, pracuje z menadżerami i wpływa na zmianę kultury w kierunku pracy na silnych stronach.
Kocha wyzwania w zakresie prowadzenia globalnych transformacji w organizacjach bazując na dobrych praktykach rynkowych i z właściwą koncentracją na ludziach w procesie zmiany.
Osobisty J zestaw TOP5 talentów wg Clifton StrengthsFinder Gallup to:
Uczenie się | Naprawianie | Indywidualizacja | Osiąganie | Wizjoner
https://www.linkedin.com/in/barbarawalensa/