Barbara Walensa

Head of IT strategic management @ Credit Agricole Bank Polska S.A.

Speaker

Budowanie zespołów IT opartych na mocnych stronach. Moja odyseja kosmiczna

Lojalność i zaangażowanie pracowników IT to najwyższa stawka o jaką grają menadżerowie w branży. To gra o sumie niezerowej. Proste strategie tutaj nie działają. Ludzie to nie kod – nie są binarni, a zaangażowanie to nie algorytm: nakazać, zakazać, zostawić. Budując zaangażowanie nie da się pracownika zakodować. Warto sięgnąć jednak do tego, do czego on sam jest zaprogramowany. Tym kodem źródłowym jest – talent. Wymaga to od lidera zmiany sposobu myślenia i nieustannej koncentracji na „naturalnej grawitacji” tkwiącej w każdym z jego ludzi.
Bazując na talentach w moim zespole zbudowaliśmy wspólnie rakietę, która wyniosła nas na pierwsze miejsce w poziomie zaangażowania wśród wszystkich zespołów IT. Tę kosmiczną podróż kontynuujemy w programie zarządzania talentami, który objął już ponad 200 osób z IT. Po 2 latach mamy pierwsze pozytywne efekty, ale też lekcje do odrobienia – to wszystko uczy nas jak dotrzeć do planety IT bazującej na kulturze silnych stron.

Culture and People