Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora @ Departament Rozwoju Usług Cyfrowych

Speaker

Cyfrowe usługi i informacje dla analogowych obywateli, czyli historia GOV.PL

Dla dzisiejszego obywatela lub przedsiębiorcy kanały cyfrowego dostępu do informacji i usług stały się już naturalnym sposobem wchodzenia w interakcję z administracją. A czy dla administracji publicznej również? W jaki sposób godzić dynamikę rozwoju cyfrowych usług z długotrwałymi procesami charakterystycznymi dla sformalizowanych postępowań przetargowych? Jak dostarczać nowoczesny produkt obywatelom i utrzymywać jego innowacyjność w dłuższej perspektywie czasu? Wreszcie – jak to robią inni i czego się od nich nauczyliśmy.

Opowiem o swoich doświadczeniach budowy cyfrowej bramy do informacji i usług państwa – www.gov.pl – i planach na najbliższe lata. Choć skupię się na pokazaniu budowy wartości dla obywatela to nie zabraknie również opisu kluczowych elementów sukcesu: strategicznego podejścia do potrzeb obywateli i metod komunikacji wewnątrz organizacji.

Business