Łukasz Wierciński

Head of Technology Center @ Roche

Gear Up Day Trainer Speaker

Skuteczność Personalna – Personal Accountability

W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem samym sobą, jak i innymi, bez względu na zajmowaną pozycję w organizacji. Omówimy elementy odpowiedzialności osobistej, odpowiedzialności zespołowej i organizacyjnej, trzymania innych odpowiedzialnymi i gotowości do zmiany. Wprowadzane zagadnienia teoretyczne zostaną poparte szeregiem praktycznych przykładów i zastosowań w biznesie. Uczestnicy uzyskają wiedzę i narzędzia pozwalające na efektywne zarządzanie samym sobą podczas zmiany i w sytuacji gdy dzieje się ona niespodziewanie. Jak i umiejętność egzekwowania zleconych prac.