Magda Oleksiewicz

Head of Change Management @ RBS

Speaker

Skuteczne przeprowadzanie zmian w organizacji – jak to robić dobrze a czego unikać?

Skuteczne przeprowadzanie zmian w organizacji jest nie lada wyzwaniem dla managerów wszystkich szczebli organizacyjnych. Fuzja, restrukturyzacja czy też wdrożenie nowej technologii to projekty, których wdrożenie jest w organizacjach ustrukturyzowanym procesem. Jednak całościowy proces przeprowadzania zmiany jest dużo szerszy od samego zarządzania projektem, a najtrudniej nim zarządzić na poziomie indywidualnym. Na postawie konkretnych i praktycznych przykładów przeprowadzania zmian w korporacjach zostaną przedstawione kluczowe czynniki sukcesu oraz przyczyny porażek zmian.

Culture and Leadership