Aleksandra Żygo

Principal Engineer @ GSK

Panelist Speaker

Różnorodność w Tech, czy to w ogóle możliwe?

Jak oddolne inicjatywy pracownicze kształtują kulturę organizacji na przykładnie Women’s Leadership Initiative w GSK.