Katarzyna Ellerik

Lider zespołu ds. ochrony danych LexDigital, Inspektor Ochrony Danych, audytor i szkoleniowiec

Gear Up Trainer Panelist

Privacy by design – projektowanie prywatności w produktach cyfrowych

Zagadnienia warsztatu:

– co to jest PbD – wyjaśnienie pojęcia, wskazanie wymagań prawa, które odnoszą się do prywatności osób,

– obszary, w których wdraża się PbD: Zmiana systemów IT, budowanie nowych narzędzi, projektowanie stron www, zmiana lokalizacji, budowanie nowego procesu biznesowego.

– budowanie zespołu osób odpowiedzialnych za wdrożenie procesu zgodnie z zasadą PbD,

– ryzyka związane z brakiem działań w obszarze PbD,

– przegląd kar organów nadzorczych w UE w kontekście błędów podczas projektowania prywatności,

– Case study: projektowanie sklepów internetowych.

Takeaways dla uczestnika:

1. Kto i kiedy powinien projektować prywatność w rozwiązaniach cyfrowych?

2. Jakie korzyści przyniesie organizacji wdrożenie privacy by design?

3. Dlaczego prywatność produktów cyfrowych staje się jedną z najważniejszych cech aplikacji/systemu?

Culture and Leadership
Business and Strategy