Jakub Ubych

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, koordynator zespołu Cyfrowa Gdynia

Panelist

Opening