Małgorzata Wypych

Prezes zarządu @ Mental Health Center

Speaker

Narzekanie, spadek motywacji, wypalenie czy depresja – kompetencje menedżera do rozpoznawania i wspierania pracowników w kryzysie

70% pracowników deklaruje wyższy niż przed pandemią poziom stresu, w sektorze IT może być nawet 80% ryzyka, że pracownik wypali się zawodowo przynajmniej raz w ciągu swojej kariery. Nawet 20% pracowników może przechodzić aktualnie przez poważny kryzys lub zaburzenie psychiczne. Czasem pracownik przyjdzie i powie otwarcie, że ma problem, a jak nie przychodzi sam to po czym poznać, że może mieć kryzys? Jak odróżnić wypalenie zawodowe pracownika od spadku motywacji? Jak jednym pytaniem sprawdzić, czy stwierdzenie „wypaliłem się” jest prawdziwe? Jak z narzekania wyłuskać bezpiecznie informacje o potrzebach pracownika? Kiedy można mówić o problemie pracownika, a kiedy jest to problem organizacji? Na ile empatia pomaga, a kiedy może przeszkadzać we wspieraniu pracowników? Jakie jeszcze kompetencje potrzebne są managerom, żeby właściwie wspierać pracowników?