Krzysztof Kozakiewicz

CEO @ Let's Manage IT

Host

Bartosz Kozakiewicz

CEO @ Conlea

Speaker

Mastermind IT Manager of Tomorrow

Czym jest Program Mastermind IT Manager of Tomorrow?
Wyobraź sobie, że masz dostęp do wiedzy i rozwiązań wypracowanych przez kilkudziesięciu managerów IT. Łączy Was wspólny cel – chcecie rozwijać siebie i swoje organizacje.
Pomyśl, ile możecie razem osiągnąć współpracując, dzieląc się wiedzą i dając sobie wsparcie.

Zapraszamy na sesje Programu Mastermind IT Manager of Tomorrow. Wraz z pozostałymi uczestnikami skupicie się na wypracowaniu rozwiązań wyzwań, które przyniesiecie na warsztat. Efektem będą konkretne recepty i inspiracje do wdrożenia zaraz po warsztacie. Siłą tej sesji jest struktura, o którą dbają prowadzący i agenda, którą tworzą uczestnicy. Przed spotkaniem prześlemy informacje, jak się do niego przygotować.

Culture and Leadership