Piotr Jankowski

Leader / Mentor / Coach ICF @ John Alex

Gear Up Trainer

Ludzie daleko i co teraz, Liderze?

Piotr zaprasza uczestników do zastanowienia się nad nowoczesnym przywództwem z perspektywy zespołów rozproszonych w tzw. nowej normalności.

W ramach warsztatu zaprosi do dyskusji odnośnie sukcesów i wyzwań liderów IT w obecnym czasie, poruszy temat potrzeb zespołów i jednostek podając przykłady i wyzwania dla dzisiejszego lidera, przyjrzy się wraz z uczestnikami kwestii projektowania aktywności własnych i członków zespołów w pracy hybrydowej i zdalnej, a przede wszystkim postara się zainspirować uczestników prowokującymi pytaniami, m.in.: Dlaczego istnieje opór przed powrotem do biur? Jak być blisko (pracownika) będąc daleko?