Jarosław Czaja

Founder and CEO @ Future Processing

Jak zbudować firmę zorientowaną na ludzi i co z tego wynika dla projektów IT

Culture and Leadership