Karol Bielecki

Piłkarz Ręczny @ Reprezentacja Polski

Keynote Speaker

Jak podejmować dobre decyzje w trudnych momentach.

Wystąpienie dotyczy szeroko pojętej motywacji z uwzględnieniem pokonywania trudności oraz podejmowania dobrych decyzji w trudnych momentach. Prowadzę takie spotkanie w oparciu o swoją historię i odwołując się do własnych doświadczeń i technik, które stosowałem w obliczu kryzysu

Culture and People