Tomasz Jachimkowski

Zastępca Dyrektora Pionu IT, Inter Cars S.A.

Speaker

IT partnerem w rozwoju biznesu

GLOBAL IT IN POLAND