Marcin Młodziński

Head of IT Operations Control Center Department @ BSH Home Appliances Group

Speaker

IT Operations Control Center – podniesienie jakości obszaru wsparcia

– Wstęp: o firmie BSH
– Rozwój i zmiany w firmie BSH (eskpansja rynkowa, zmiana struktury kapitałowej)
– Nowe wyzwania stojące przed IT w obszarze Infrastructure & Operations (unifikacja modelu wsparcia informatycznego BSH  Bosch na poziomie technologicznym i procesowym, migracja Corporate Data Centers, nowe rozwiązania mobilne)
– IT OCC, jako rozwinięcie funkcji IT Operations Control z ITIL v.3 – odpowiedź na rosnące wymagania przedsiębiorstwa i dynamicznie zmieniający się model biznesowy BSH
o Zasięg geograficzny
o Zakres odpowiedzialności
o Statystyki(?)
– Większy nacisk na proaktywne podejście (monitoring) oraz dostępność specjalistów IT 24/7/365
– IT OCC, jako uzupełnienie i rozszerzenie typowego portfela Usług Wspólnych IT (wsparcie techniczne i wiedzowe dla Service Desk’u, odciążenie dedykowanych specjalistów 2-ich & 3-ich linii wsparcia w obszarze działalności operacyjnej)
– Szanse:
o Kierunki rozwoju oraz działania na przyszłość
o Continual Service Improvement (CSI)

GLOBAL IT IN POLAND