Robert Pławiak

Head of IT / Europejski Fundusz Leasingowy SA

Awards Jury

IF $LEAN(IT) = TRUE THEN – czy prosta instrukcja warunkowa w realnym świecie IT

Prezentacja będzie zawierać przykłady z doświadczeń prelegenta z ostatnich lat. Zostaną poruszone zagadnienia związane z optymalizacją pracy działów IT na przykładzie procesów zarządzania dostawcami, zarządzania licencjami, zarządzania problemami itd. Wystąpienie będzie próbą odpowiedzenia sobie czy podejście LEAN IT, użycie metodyk Agile, KANBAN ma sens w Departamentach IT kiedy zmiany gospodarczo-ekonomiczne dokonują się z dnia na dzień.

IT OPERATIONAL EXELLENCE