Adam Alker

IT Manager @ mBank

Speaker

Co stanowi fundament dla transformacji Agile?

W prezentacji chciałbym – będąc menadżerem i jednocześnie liderem transformacji spółce skarbu państwa – wskazać, które elementy w tak mało przewidywalnym otoczeniu stanowiły o sile zmiany, a które – wręcz przeciwnie – były niezwykle kruche.

Transformacja wewnątrz organizacji jest szczególnym typem zmiany, która po pierwsze jest przeprowadzana na organizmie złożonym z zespołów i indywidualności, a po drugie jest zależna od środowiska i otoczenia zewnętrznego. Oba te aspekty są trudne do przewidzenia oraz często są poza kontrolą. W zależności od tego jaka jest wizja i cel transformacji można ją traktować jako ewolucję dotychczasowych praktyk i kultury panującej w przedsiębiorstwie lub jako rewolucję. Czy przy takich założeniach można znaleźć jakiś stabilny element, fundament na którym transformację uda się przeprowadzić? Jeżeli tak, to co go stanowi: Sponsor, Zarząd, Lider Transformacji, Zespół, osiągane sukcesy, a może jeszcze coś innego?

Culture and Leadership