dr Dariusz Tarczyński

Założyciel @ Instytut Nieinwazyjnej Analizy Oso­bo­wo­ści

Gear Up Day Trainer

Budowanie zwycięskiego zespołu

Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?
– Poziomy i kierunki przekazywania informacji (komunikacja przełożony-podwładny, przepływ
informacji w zespole i poza zespołem)
– FEEDBACK. Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej
– Budowanie zrozumiałych komunikatów (grupowanie informacji, wiadomości priorytetowe )

Jak stać się najlepszym zespołem?
– Kto tu dowodzi? Świadomość roli zespole
– Dobry plan, dobrze zdefiniowane cele pracy zespołowej
– Rozwój i uczenie się zespołu. Elastyczność wobec zmian , wprowadzanie ulepszeń.