Paweł Bartusch

 Dyrektor Biura Planowania i Rozwoju w Departamencie Wsparcia Informatycznego Banku BPH

Speaker

Agility vs Stability, a może raczej DevOps?

AGILITY VS. STABILITY