Jarosław Linda

Director of Service Management @ GE Capital Bank BPH

Host

Pawel Kaczmarek

CISO & Cybersecurity Department Director @ Nationale-Nederlanden Poland

Panelist

Agile security – czyli jak w NN zintegrowaliśmy i zautomatyzowaliśmy bezpieczeństwo z procesem wytwórczym

Technology and Information

09/06/2021

13:40 - 14:10

Case Study Stage